Notre adresse E-mail :

Ons E-mailadres :

photoclubspsn@gmail.com
 
De eerste dinsdag van de maand, (behalve in juli en augustus), om 19u30 in de lokalen van het gemeenschapscentrum Kontakt , Orbanlaan 54, te Sint-Pieters-Woluwe.

Les premiers mardis du mois (sauf en juillet et aot), 19 h 30  dans les locaux du gemeenschapscentrum Kontakt , 54 av Orban 1150 Woluw-St-Pierre.